Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 10.07.2020, 13:26

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Меню сайту
Категорії розділу
Шкільні події 2018 - 2019 н. р. [2]
2019-2020 навчальний рік [13]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Накази

/2018-2019/n.upovn.osobi_nasilstvo.doc

/2018-2019/n.rezhim_roboti-18.doc

/2017/pro_mob-tel..doc

/2017/zovn.vigljad..doc

Миргородська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3

Миргородської міської ради Полтавської області

НАКАЗ

                                  06.09.2016

_______________________________________                                                              №211

Про заборону тютюнопаління  на території

школи та пропаганду здорового способу життя

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.09 №940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 року №58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення», наказу Головного управління  освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 22.02.2010 року №111 «Про затвердження заходів щодо участі навчальних закладів області у виконанні Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення», із метою створення системи профілактичних заходів запобігання тютюнопалінню серед учнівської молоді, педагогічних та інших працівників системи освіти,  на виконання Статуту школи

НАКАЗУЮ:

 1. Заборонити вчителям, працівникам школи, учням та батькам палити на території школи та на прилеглих до неї.
 2. Класоводам та класним керівникам забезпечити регулярне проведення батьківських зборів із залученням медичних працівників з питань просвіти та вироблення спільних дій щодо зменшення тютюнопаління серед учнівської молоді.
 3. Сестрі медичній школи Іщенко Л.П. розмістити на наочних інформаційних стендах матеріали про шкідливі наслідки для здоров’я людини вживання тютюнових виробів, шкідливий вплив тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів.
 4. Заступнику директора з виховної роботи Шаповаловій В.В. залучати громадські організації, працівників охорони здоров’я, соціальних служб для молоді до участі в освітніх та пропагандистських заходах щодо пропаганди здорового способу життя.
 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи  Шаповалову В.В.

Директор школи                                                                                                         Л. С.Пляшник

Миргородськазагальноосвітня школа I-IIIступенів № 3

Миргородськоїміської ради Полтавськоїобласті

НАКАЗ

____________________________                                                          № _____

Про утворення   комісії для вирішення

спірних питань ,що виникають під час

переведення до наступного класу або

при вибутті учнів зі школи

 

      Відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» , затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 року № 762   з метою вирішення спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або при вибутті із школи учнів, керуючись рішенням педагогічної ради від 29.08.2016  № 12

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення  про комісію із спірних питань переведення учнів до наступного класу або вибуття із школи    на 2016 -2017 н.р.
 2. Створити
 3.  комісію 5 осіб: Шаповалова В.В. ,заступник директора з виховної роботи,  Корнієнко О.В., голова батьківського комітету школи, Голуб С.І.  голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, Батієнко О.Г., секретар школи, Покиньборода С.Б., практичний психолог, педагог соціальний .
 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                 Л.С.Пляшник

 

 

 

   Затверджено

                                                    Наказ №____ від29.08.2016 року

                                                   Директор школи                     Л.С.Пляшник

                                                  ПОЛОЖЕННЯ

про комісію із спірних питань, що виникають під час  переведення учнів до наступного класу або вибуття із школи

1.     Комісія із спірних питань, що виникають під час  переведення учнів до наступного класу або вибуття із Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ( далі – комісія) утворюється  педагогічною радою на навчальний рік відповідно до пункту 10 «Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 року № 762  і затверджується наказом директора.

2.     Комісія  керується в своїй роботі «Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» затвердженим наказом МОН України від 14.07.2015 року № 762 та цим положенням.

 1.      Комісія складається з    5   осіб:заступник директора з виховної роботи  , голова батьківського комітету школи,  голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, секретар школи,  практичний психолог, педагог соціальний .

4.     Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від загального складу,  утвореного педагогічною радою і затвердженого директором школи.

5.     Комісія на першому засіданні обирає із свого складу голову, заступника і секретаря.

6.     Засідання комісії оформляються протоколом, який підписують усі присутні на ньому  члени комісії.

7.      Комісія розглядає письмові заяви подані на її ім’я учнями у разі досягнення ними повноліття, батьками чи  законними  представниками неповнолітніх учнів про оскарження рішення педагогічної ради школи  з питань  не переведення до наступного класу або визнання учнів  такими, що вибули із школи відповідно до передбаченого «Порядку…»

8.      Письмова заява до комісії реєструється секретарем школи у «Книзі реєстрації та обліку заяв школи» і передається для розгляду голові комісії під підпис із записом дати одержання.

9.      Письмова заява про оскарження рішення педагогічної ради школи розглядається комісією упродовж трьох робочих днів, починаючи із дати її надходження.

10.   На письмовий запит голови комісії для розгляду заяви посадові особи школи  надають  документи шкільного діловодства або витяги з них, завірені директором  школи згідно чинного діловодства в освіті.

11.  Засідання комісії по розгляду заяви проводиться в присутності заявника і представника педагогічної ради школи.

 12.Комісія за наслідками розгляду заяви може прийняти одне з таких рішень: 

 Рекомендувати педагогічній раді школи:

1.     скасувати попереднє рішення по ……….. і прийняти наступне…….;

2.     змінити попереднє рішення по………на  наступне……;

3.     залишити попереднє рішення, що оскаржується по ……., без змін.

 

 13.Протокол розглянутої  комісією заяви в день засідання подається директору  школи для  розгляду педагогічною радою навчального закладу протягом наступних трьох днів.

14. Рішення комісії оприлюднюється навеб – сайті школи.

 

 

 Голова педагогічної  ради                    Л.С.Пляшник               

 

 Секретар                                                        Трофимова Н.І.

 

Миргородськазагальноосвітня школа I-IIIступенів № 3

Миргородськоїміської ради Полтавськоїобласті

 

НАКАЗ

_______________________                                                                № _____

Про створеннякласу з

інклюзивною формою

навчаннята організацію

в них навчально-виховного

процесу у 2016-2017н.р.

 

На підставі Закону України «Про внесеннязмін до законодавчихактів з питаньзагальноїсередньої та дошкільноїосвітищодоорганізаціїнавчально-виховногопроцесу» від 06. 07. 2010 р. № 244-VI, Постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 15. 08. 2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організаціїінклюзивногонавчання в загальноосвітніхнавчальнихзакладів»,відповідно  Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205,  висновків ЛКК  поліклінічного відділення для дітей Миргородської ЦРЛ  з метою реалізації права дітей з особливимиосвітніми потребами на освіту за місцемпроживання, їхсоціалізацію та інтеграцію в суспільство,

НАКАЗУЮ:

 1. Створити у 2016–2017навчальномуроцікласіз інклюзивною формою навчання.
 2. Ввести  в шатний розпис навчального закладу посаду асистента вчителя ( 0,5 ставки).

3. Призначитиасистентом учителя1-А  класу – Ніженець Тетяну Олегівну.

4. Асистентовіучителя Ніженець Т.О.забезпечити:

4.1. виконанняпосадовихобов’язківасистентавчителя ;

4.2. соціальнийсупровіддітей з особливимиосвітніми потребами;

4.3.до 05.09.2016 р. спільно з учителемГолуб С.І.  (відповідногоінклюзивногокласу), батьками дітей з особливимиосвітніми потребами, практичним психологом та педагогом соціальнимПокиньбородою С.Б.,  заступником директора з навчально-виховноїроботи Погорєловою В.А.здійснюватирозробкуіндивідуальноїпрограмирозвитку (за потреби індивідуальногонавчального плану) та йоговиконанняпротягомнавчального року;

5. Покластивідповідальність за збереженняздоров’яучнівіз особливимиосвітніми потребами інклюзивногокласу на асистентавчителяНіженець Т.О. та вчителя1-А класу Голуб С.І.

6. УчителюГолуб С.І.:

6.1.Забезпечуватиособистіснозорієнтованийпідхід до організаціїнавчально-виховногопроцесу, враховуючиособливіосвітні потреби учнів.

6.2.Здійснюватиоцінюваннянавчальнихдосягненьдітейіз особливими потребами згідно з критеріямиоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів та обсягомматеріалу, визначениміндивідуальноюнавчальноюпрограмою.

6.3. Залучати дітейіз особливимиосвітніми потребами до позакласних та позашкільнихзаходів з урахуванням їхінтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальнихособливостейнавчально-пізнавальноїдіяльності та стану здоров’я.

7. Практичному психологу Покиньбороді С.Б.:

7.1. НадаватисистематичнуконсультативнудопомогуГолуб С.І. у створеннісприятливих умов адаптаціїучнівіз особливими освітніми потребами з метою

психологічнокомфортногоперебування в учнівськомуколективі.

7.2. Здійснювати психолого-педагогічнийсупровід:

– дітейіз особливимиосвітніми потребами ,проводитиіндивідуальну роботу, сприятиуспішнійадаптації до навчання та перебування в учнівськомуколективі;

– родин, у якихвиховуютьсядіти зособливими освітніми потребами, проводитиіндивідуальніконсультаціїдля батьків.

8. Заступнику директора з навчально-виховноїроботиПогорєловій В.А. взятипід контроль:

– організаціюнавчанняучнівіз особливимиосвітніми потребами;

– проведеннянавчальних і  корекційно-розвивальних занять учителем

Голуб С.І.,асистентом учителя Ніженець Т.О., практичним психологом Покиньбородою С.Б.;

– здійсненняаналізурезультативностінавчально-виховногопроцесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівнядосягненьучнівіз особливими освітніми потребами

9. Контроль за виконаннямданого наказу залишаю за собою.

Директор школи                     Л.С.Пляшник

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz