Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 29.02.2020, 01:28

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Меню сайту
Категорії розділу
Шкільні події 2018 - 2019 н. р. [2]
2019-2020 навчальний рік [5]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

 

Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів

працює над реалізацією загальношкільної проблеми :

«Професійна компетентність педагога як важлива складова формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина  України».

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу  освіти Миргородської міської ради в школі у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи з керівниками кафедр, методичних об’єднань, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

         У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Проектна діяльність у навчально-виховному процесі як засіб підвищення пізнавальної мотивації школярів». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Погорєлова В.А.

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо. В 2017 – 2018 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

 

 • Учителів - філологів (керівник  Арендаренко І.С.)
 • Учителів математики (керівник Сиротенко Л.О..);
 • Учителів фізкультури та трудового навчання (керівник Коморна В. В.);
 • вчителів початкових класів (Голуб С. І.);
 • класних керівників (Трофимова Н.І.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, контрольних зрізів, затвердження завдань для підсумкових контрольних робіт у 5-8, 10 класах та державної підсумкової атестації у 4,9,11 кл.), так і науково-методичні питання.

  Відбулися:

- творчі звіти учителів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію 

  та педзвання. (відпов.Погорєлова В.А.).

- предметно-методичні тижні (відпов. Шаповалова В.В..)

- шкільні педагогічні виставки (відпов. Погорєлова В.А.).

- педагогічні читання (Пляшник Л.С.)

 - надавалась методична  допомоги молодим спеціалістам у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного стилю роботи

 -  продовжувалась робота щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів, підвищення іміджу навчального закладу, створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп.  Але потрібно активізувати роботу постійно діючих семінарів. Адже саме ці форми роботи мають сприяти зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

У 2017/2018 навчальному році проведено атестацію 4 педагогічних працівники, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію Типового положення про атестацію, а саме: Тищенко В. П. (вища категорія),  Рудич Л. Б. (перша категорія),  Омеляненко Є. А. (друга категорія).

         У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО.

         Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у методичних посібниках   та на електронних носіях.

         Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості. Результати атестації вчителів показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію. Якісний склад педагогічного колективу змінився в позитивну сторону.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа в порівнянні з 2014-2015 н.р. має такі показники:

Н.р

Вчите

лів–методистів

Стар

ших вчителів

Відмін

ників освіти

Спеціа

ліст вищої катего

рії

Спеціа

ліст І катего

рії

Спеціа

ліст ІІ катего

рії

Спеціа

ліст

2014 – 2015

3

1

2

7

8

4

7

2015 - 2016

 

2016-2017

 

2017 - 2018

3

 

3

 

3

2

 

2

 

2

2

 

2

 

2

9

 

10

 

10

9

 

9

 

9

3

 

5

 

6

6

 

6

 

5

Педагоги школи активно залучаються до роботи у  міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.   

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитися про результати своєї праці.

     Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 9 засідань педагогічної ради: 3 з яких – тематичні, а решта -  організаційні. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, постійно діючих семінарів, методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів школи ( Лісної Ю.І,  Сиротенко Л.О., Марченко С.В.,  Таргонська Т.А..).     

 Наради при директору проводилися щомісяця.

           Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли   різноманітні форми роботи,  проведені у школі  в 2017/2018 н. році:

 • Засідання методичної ради  та  методичних об’єднань
 • Методичні рекомендації.
 • Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.
 • Ознайомлення з матеріалами  періодичних видань.
 • Засідання педагогічної ради, науково–методичні  та психолого -педагогічні семінари, наради при директорові.
 • Випуск бюлетенів.
 • Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року.
 • Відзначення результатів роботи вчителів.
 • Творчі звіти педагогів.
 • Відкриті уроки.
 • Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками.
 • Складання таблиць, діаграм, схем про участь учнів і вчителів у різноманітних конкурсах та олімпіадах.
 • Вивчення стану викладання предметів.
 • Засідання круглого столу.
 • Участь у міському  конкурсі «Учитель року 2018».
 • Ознайомлення з  матеріалами педагогічних видань.

       Педагоги школи активно залучаються до роботи у обласних і  міських семінарах, тренінгах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

1.

Шаповалова В.В.

На базі ПОІППО

30 вересня

Презентаціямікропроекту

 « Енергія в школах міста»

2.

Артемова І.В.

 

На базі Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6,

18 листопада 2015

 «Формування географічних компетенції учнів в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 

3

Пляшник Л.С.

Гадяцькаїгімназіїімені Олени Пчілки, 17 листопада 2015

Засідання «Школи молодого керівника» з теми» Реалізація принципу доступності  в процесі розвитку освітнього середовища школи».

На базі ПОІППО

      30.03.2016 року

Проведення Фестивалю ідей для учасників «Школи молодого керівника»

Лохвицька гімназія

      21.04.2016 року

«Ефективна школа: компетентний учитель – успішний учень»

4

Пляшник Л.С.

Погорєлова В.А.

ЗОШ №1

 імені Панаса Мирного

 м. Миргород

03.12.2015

Семінар «Науково-методичний супровід встановлення молодого педагога в сучасних умовах Інноваційні підходи».

5

Трибушна Г.Б.

Омеляненко Є.А.

Осіпова О.В.

Педорич Л.М.

Магденко Л.Є.

Коморна В.В.

ПокиньбородаС.Б

ЗОШ №3

26 лютого

2016 року

 

Семінар директорів і заступників  із навчально – виховної роботи : «Науково-методична робота з упровадження нових курсів, які формують фінансову грамотність школярів в умовах модернізації навчального закладу »

6

Вчителі початкових класів

На базі НВК «Гелікон» о 10.00

01.04.2016 року

 

Науково – практичний семінар «Філософія для дітей».

7

Покиньборода С.Б

26.11.2015

КЦ «Перспектива»

Вебінар «Глибинна робота з дитячою агресією»

М.Полтава 27.03.2015р. Ю.А.Луценко

Н.О. Книшоїд

Навчальний семінар-тренінг

«Використання асоціативних карт у роботі практичного психолога, психотерапевта»

Психологічний центр школитерапевтичноїметафориК.п.н. Ткач РазідаМугаллімовна

Теоретико-практичнийOnline-курс

 «Казкотерапіядитячих проблем»

26, 27 серпня 2015р. м.Київ

Навчальний семінар-тренінг

«Техніки відновлення у роботіспеціалістадопомагаючоїпрофесії»

 

 

За підтримки «Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні» в рамках проекту Спільноти самодопомоги та проведенняднівамерики в Україні 2015  м.Полтава

«Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО»

17.11.2015 м.Миргород

Науково-практичний семінар

«Психолого-педагогічний супровід навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах»

18-22 січня2016 М.Миргород

завідувач ЦППСР ПОІППО К.М.Муліка

Тренінг за програмою «Дорослішай на здоров’я»

07-11. 03. 2016 м. Львів  доктор психології та психотерапіїФренкП’юселік

Міжнародний семінар-тренінг «Попередження ПТСР в Україні»

 

Участь у педагогічних конкурсах

 З метою поширення і впровадження в практику навчально-виховної діяльності педагогічних працівників кращого досвіду роботи – ефективних форм і методів навчання, інноваційних технологій виховання особистості, підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів-практиків — в школі  проводилися  професійні конкурси :  “Учитель року”, “Творчий звіт класного керівника».

Учитель англійської мови Трофимова  Н.І. взяла участь  у   міському конкурсі “Учитель року- 2016” і показала  високий рівень педагогічної майстерності.

 

Участь в дослідницько – експериментальній діяльності

З 2013 – 2014 навчального року школа включена у Всеукраїнський експеримент по впровадженню курсу «Фінансова грамотність», програму якого розроблено спільно  Міністерством освіти і науки України, Національним банком України та Академією банківської справи.

         Також введено пропедевтичний курс «Власна справа».

 

          Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками:

- якість знань учнів за результатами річного оцінювання;

- рівень досягнень учнів класу з предметів;

- результати проведення державної підсумкової атестації;

- отримання золотих і срібних медалей випускниками;

- продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів;

- участь у конкурсах, олімпіадах, МАН учнівської молоді.

Основними завданнями, над якими продовжуватиме працювати колектив школи визначаємо такі:

- Створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти.

- Виконання конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної освіти всіх учасників освітнього процесу.

- Неухильне дотримання вимог законодавства України, нормативних документів МОН України, органів управління освітою у сфері освіти та виховання.

- Системний підхід до планування й аналізу діяльності школи.

- Забезпечення належних умов для навчання та виховання учнів через удосконалення форм компетентнісного орієнтованого підходу.

- Створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках, впровадження проектної діяльності педагогів.

- Збереження, зміцнення та розвиток здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

- Створення належних умов для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання.

- Впровадження в педагогічну практику новітніх досягнень психолого-педагогічної науки.

- Пропагування передового педагогічного досвіду освітян закладу та підвищення педагогічної майстерності працівників.

- Формування свідомого і відповідального ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави.

- Формування позитивного іміджу навчального закладу.

- Розширення мережі шкільних гуртків.

Із цього погляду залишається актуальною тема, над вирішенням якої буде продовжувати працювати колектив школи в 2017/2018 навчальному році: «Професійна компетентність педагога як важлива складова формування соціально зрілої творчо розвиненої особистості - громадянина України ».

Навчально – виховний процес потребує постійного пошуку та вдосконалення, тому в новому навчальному році з метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи:

1. У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи продовжуватиме роботу над методичною темою «Професійна компетентність педагога як важлива складова формування соціально зрілої творчо розвиненої особистості - громадянина України».

2. Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів початкової школи та 9-го класу.

3. Створити належні умови для адаптації до навчання першокласників та учнів 5-х класів.

4. Працювати над удосконаленням уроку, як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу.

5. Удосконалювати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого – педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

6. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

7. Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

8. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально – виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

9. Разом з соціальними службами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів.

10. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz