Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 10.07.2020, 13:11

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Меню сайту
Категорії розділу
Шкільні події 2018 - 2019 н. р. [2]
2019-2020 навчальний рік [13]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

 Керує методичною роботою школи заступник директора з навчально – виховної роботи Погорєлова В.А. У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі.

Всеукраїнська експериментальна діяльність

Миргородська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 бере участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес».
       У зв’язку з цим запроваджено вивчення курсів «Фінансова абетка» (2 кл.), «Фінансова арифметика» (3 кл.), «Фінансова поведінка» (4 кл.),  «Основи податкових знань» (9 кл.), «Фінансова грамотність» (10 кл.). 

Школа є учасником Всеукраїнського проекту «Енергоефективні  школи: нова генерація» ( 6-8 клас, куратор Сизоненко І.М., учитель географії), курс «Абетка з основ  житлово-комунального управління»  ( 9-11 клас, куратор  Трибушна Г.Б.,учитель фізики).  Було опрацьовано протягом навчального року  курс  «Основи енергопостачання й енергозбереження»

В початковій  школі на уроках основ здоров’я впроваждується курс «Абетка харчування»

У 2018-2019н.р. у школі  створено умови для навчання дітей із особливими освітніми потребами:відкрито 2 інклюзивні класи: 2 кл. і 3 – А кл. У 2 кл навчається 2 дитини з особливими потребами (Линник Даниіл, Хоменко Валерія) , в 3 – А кл – 1 дитина (Абдуллаєва Каріна) .

Для кожної дитини розробляється індивідуальна програма розвитку .

В інклюзивних класах працює 2 асистенти учителя (Гордусенко Н.А., Самойленко К.О.)

Методична робота у Миргородській ЗОШ І-ІІІ ст.№3 у 2018-2019 навчальному році організовувалася згідно з вимогами Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державної цільової програми у сфері освіти, зокрема «Програми роботи з обдарованою молоддю», міської програми «Обдарована дитина», рекомендацій міської серпневої педагогічної конференції, наказу відділу освіти від 12.09.2018 № 264 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019н.р.», річним  планом роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в школі у 2017-2018 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою  виконання завдань розвитку національної освіти, підвищення ефективності освітнього процесу та методичної роботи в школі, реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки, розвитку творчої активності, впровадження в практику  роботи нових педагогічних технологій, концепції Нової української школи.         Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Професійна компетентність педагога як важлива складова формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина України».

     У ході роботи над проблемою  вирішувалися такі завдання:

науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;

удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;

забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;

підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;

організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;

підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньокільної  методичної роботи;

мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації освітньої  роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетентностей;

поширення  шкільного педагогічного досвіду  шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;

забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;

сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності, сучасного уроку;

професійне становлення молодих учителів тощо.

   Методична робота будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з учителями.

Перед педагогічним колективом були поставлені такі завдання:

– Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу з метою подальшого упровадження ІІ етапу Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

– Продовження роботи щодо вдосконалення навичок учителів роботи з комп’ютерною та мультимедійною технікою з метою використання інформаційних та комунікативних технологій на уроках і в позаурочній діяльності.

– Робота над підвищенням навчальних досягнень учнів.

– Робота з обдарованими учнями.

– Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.

– Збереження здоров’я учнів.

– Залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та розвитку закладу, подальшого оновлення матеріально-технічної бази школи.

  Адміністрація школи пріоритетним вважає поширення якісно нових підходів до організації освітнього  процесу та підвищення ефективності управління навчальним закладом. Планування роботи школи носить дієвий і реальний характер.

   Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

     Особливістю організації освітнього  процесу у 5-9-х класах у 2018-2019н.р. було  впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 № 1392 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 р. № 551 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664).

         Робочий навчальний план спрямований на виявлення та подальший розвиток творчих здібностей школярів, на організацію допрофільного навчання з метою підготовки учнів до подальшого навчання в класах економічного профілю. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної так і варіативної частин навчального плану. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови  та  математики.

       Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою задоволення освітніх потреб учнів та перспективою введення профільної освіти у старшій школі. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення та вивчення курсу за вибором,факультативу, які поглиблюють і доповнюють зміст предмету, що вивчається за поглибленою навчальною програмою.

   Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне навчання, яке має забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності. Освітня робота у 10, 11 класах спрямована на формування особистості старшокласників, на підготовку їх до свідомого вибору професії.

      В основу роботи з учнями  покладені результати  психологічної діагностики.   За результатами діагностики здійснювалася корекційна робота.

      Проводилися наради при директорові, на яких розглядалися організаційні питання, особливості організації діяльності вчителів щодо підвищення якості знань, вихованості учнів, збереження життя, здоров’я дітей, літнього оздоровлення.

    Вивчено  стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із фізики, англійської мови, художньої культури . Здійснювалися різні форми контролю.

      Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в школі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація та педагоги – представники шкільних методичних об’єднань.

Протягом 2018-2019н.р. було проведено 9 засідань, на яких обговорювалися питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на  реалізацію Концепції «Нова українська школа»

Педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів із метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; психологічні  тренінги, тематичні педради, класні батьківські збори, загальношкільні  батьківські конференції. Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграла педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду  тощо.

            Відповідно до наказу відділу освіти від 12.09.2018 № 264 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019н.р.» у школі працювало 5 методичних об’єднань:

 • методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник Трофимова Н.І.),
 • вчителів-філологів (Арендаренко І.С.),
 • вчителів математичного циклу (Сиротенко Л.О.),
 • трудового навчання та фізкультури ( Коморна В.В.),
 • вчителів початкових класів (Голуб С.І.).

        У визначений термін, до 01 жовтня 2018 року, керівниками методоб’єднань оформлено відповідні папки, де наявні аналізи роботи за минулий навчальний рік, плани роботи на поточний рік, плани тематичних заходів, зберігаються доповіді та виступи членів методичних об'єднань, тематичні розробки, дидактичні матеріали, систематично відбуваються засідання, їх проведення оформляються протокольно. Теми, обрані вчителями для поглибленого опрацювання є актуальними, сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції та витікають із загальної проблеми  школи і є цілісними (тобто кожна тема об’єднує як навчальну, так і виховну роботу в межах циклу предметів).

            Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною проблемою школи, спрямовані на вирішення питання модернізації освіти у більш вузькому значенні. Предметом поглибленого вивчення є  нові педагогічні ідеї в рамках «Нової української школи»,  перспективний педагогічний досвід, інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на створення сприятливого середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу.

           

         Важливою складовою методичної роботи у 2018-2019 н.р.  є участь учителів та учнів школи у заходах і конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.

          Упродовж 2018-2019н.р. учителі школи публікували свої авторські методичні розробки на сайтах: «Всеосвіта» та «На Урок»:

Педорич Л.М.(учитель математики) – Презентація. «Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки»;

Марченко С.В.(учитель біології) – Квест до Дня захисту тварин; методична розробка «Екологічне виховання учнів»; розважально-пізнавальна конкурсна програма «У світі тварин»;збірка «Екологічні ігри»; позакласний захід «Чисте довкілля – чисте сумління»;

Трибушна Г.Б. (учитель фізики) – Презентації : «Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники»; «Механічна енергія та її види»;конспект уроку з фізики для 7 класу на тему «Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники»;

Луговська Р.М. (учитель зарубіжної літератури) – отримала подяку за поповнення бібліотеки проекту «На Урок» авторськими розробками.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz